Month: February 2019

Credit : jeremy wong/unsplash การ์ดแต่งงานนั้นเปรียบเสมือนงานกระดาษซึ่งตัวแทนของคู่บ่าวสาวที่กล่าวคำเชิญไปยังบุคคลสำคัญ การ์ดแต่งงานหรือบัตรเชิญจึงเป็นสิ่งแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เราเชิญมาร่วมงานโดยรูปแบบ ความหรูหรา ความเรียบง่าย ความเป็นธรรมชาติ หรือความสดใสสนุกสนานเป็นกันเอง ยังแสดงถึงตัวตนของคู่บ่าวสาวและครอบครัวทั้งสองฝ่ายได้อีกด้วย Credit : fernanda mendez/unsplash การเตรียมรายชื่อแขกที่มาร่วมงานในการ์ดแต่งงาน การเตรียมรายชื่อแขกที่มาร่วมงาน ต้องทำการตรวจ สอบความถูกต้องของการสะกดรายชื่อแขกสำหรับพิมพ์ลงบนซอง อาทิ การสะกดชื่อ นามสกุล ของแขกที่พิมพ์ลงบนซอง การสั่งพิมพ์การ์ดแต่งงานโดยทั่วไประยะเวลาในการผลิตการ์ดแต่งงานมักขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการ์ดที่เลือกใช้ ดังนั้นคู่บ่าวสาวจึงควรติดต่อกับผู้ผลิตการ์ดแต่งงานตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้การ์ดแต่งงานเสร็จสมบูรณ์ ทันวันแต่งงานอย่างน้อย 4 – 6 สัปดาห์ การเตรียมข้อมูลที่จะใส่ลงในการ์ดแต่งงานและจำนวนการ์ดที่ต้องพิมพ์ควรเริ่มจากชื่อที่มีตำแหน่งหรืออาวุโสมากที่สุดก่อน เช่น ชื่อประธานในพิธี ชื่อ-สกุลเจ้าภาพ ฝ่ายเจ้าบ่าวและฝ่ายเจ้าสาว ชื่อ-สกุลเจ้าบ่าวและเจ้าสาว สถานที่จัดพิธีต่าง ๆ…