Tag: บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

  ทุกครั้งหากเราได้เริ่มงานที่ไหน เราจะต้องเจอกับเอกสารหนึ่งชุด โดยในเอกสารที่สำคัญที่เราจะต้องนำไปส่งกับฝ่ายบุคลนั้นคือ ใบรับรองแพทย์ ถึงการใช้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เพื่อที่ยืนยันว่าเรามีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงดี และทุกท่ายเคยสงสัยหรือไม่ครับ ? ว่าบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานนั้นตรวจอะไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบ ตรวจสุขภาพทั่วไป น้ำหนัก วัดความดัน             โดยเริ่มแรกนั้นจะเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นกับการซักประวัติเบื้องต้น นั้นคือการช่างน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน ตรวจสุขภาพช่องปาก และการได้ยิน             โดยก่อนเริ่มงานจะมีการตรวจสุขภาช่องปาก และ หลังจากนั้นทุก ๆ ปีจะต้องตรวจสุขภาพช่องปากปีละ 1 ครั้ง เพื่อสุขภาพของช่องปากที่แข็งแรง และจะมีบททอสอบในการตรวจสอบการได้ยินของตัวเราด้วย เอ็กซเรย์ปอด             ต่อมาจะเป็นการเอ็กซเรย์ปอดเพื่อยืนยันว่าระบบหายใจและร่างกายของเรายังพร้อมทำงานอย่างเต็ม 100 % หรือปอดเรามีปัญหาหรือไม่ ตรวจหาสารเสพติด             เพื่อยืนยันว่าตัวเรานั้นมบริสุทธิ์และไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด…