Tag: ขนส่งจากจีน

ขนส่งจากจีน

โลกธุรกิจการซื้อสินค้าออนไลน์ในทุกวันนี้เติบโตไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวันฒน์ ตลาดการค้าขายออนไลน์เป็นไปอย่างคึกคัก และการแข่งขันสูงขึ้น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ล้วนต่างมองหาช่องทางการนำเข้าสินค้าราคาประหยัด คุณภาพดี ดีไซน์แปลกใหม่สวยงาม เพื่อดึงดูดผู้ซื้อ นอกจากนั้นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลาย ยังมองหาช่องทางการประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อลดต้นทุน เพิ่มกำไรในการขายของ หนึ่งในนั้นคือการเลือกใช้บริการ ขนส่งจากจีน ไม่ว่าจะเป็นทางรถหรือทางเรือ ซึ่งแต่ละอย่างนั้นก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป  ซึ่งวิธีการเลือกใช้บริการขนส่งที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้น มีวิธีการดังนี้ หากธุรกิจของท่านเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง สินค้าที่ขายต้องการความรวดเร็ว เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ที่ต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนสไตล์ และรูปแบบใหม่ๆ เพื่อการนำเทรนด์แฟชั่นให้ทันกระแสความนิยม ควรเลือกการขนส่งทางรถ ไม่ว่าจะเป็นรถตู้หรือรถบรรทุก เพราะการขนส่งในลักษณะนี้นั้น เป็นการขนส่งที่ใช้ระยะเวลาน้อย  เฉลี่ยใช้ระยะเวลาจากประเทศจีนมาถึงประเทศไทยเพียง 5-6 วันเท่านั้น โดยเมื่อสินค้าเดินทางมาถึงประเทศทย สามารถเช้ารับการผ่านพิธีศุลกากรได้เลย จึงเป็นการสะดวกรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า หากธุรกิจของท่านเป็นธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยของสินค้า และสามารถกำหนดวันรับส่งของไว้ได้อย่างแน่นอน หรือเป็นสินค้าขนาดใหญ่หรือจำนวนมากชิ้น เช่นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ หรือสินค้าที่มีน้ำหนักมาก …