Author: Arnold Cruz

ความรู้เกี่ยววับวันเยาว์ชนแห่งชาติ

การที่ทางราชการกำหนดวันเยาวชนแห่งชาติขึ้นมานั้น มีเป้าหมายที่สำคัญ 3 ประการด้วยกันคือ

1. เพื่อให้เยาวชนไทยในช่วงอายุระหว่าง 15-25 ปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และพัฒนาประเทศ

2. เพื่อให้ประชาชนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านคุณภาพและคุณธรรม

3. เพื่อให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนของชาติได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและสัมฤทธิ์ผล

นอกจากเป้าหมายแล้ว ยังได้กำหนดคุณสมบัติของเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ ดังนี้

1. มีความผูกพันในครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะในอาชีพและการดำรงชีวิตที่รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น

2. มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรงและรู้จักการป้องกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด

3. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ จริยธรรม คุณธรรมและมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบตามวัย

4. มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการทำงานสุจริต

5. รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้าน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

6. รู้จักช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ

จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาทางราชการได้ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนของชาติให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมาอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ การพัฒนาเยาวชนของชาติ จะเป็นหน้าที่ของภาครัฐฝ่ายเดียวคงไม่ได้ ภาคเอกชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย ในด้านการฝึกอาชีพ การให้งานทำ จะสามารถช่วยให้เยาวชนมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว แต่ที่สำคัญที่สุดคงเป็นสถาบันครอบครัว ถ้าเด็กได้รับความรัก ความอบอุ่น การอบรมสั่งสอนที่ดีจากครอบครัวแล้ว ก็จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

ขอน้อมนำหลักธรรม 10 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากหนังสือการ์ตูนบุญเจิมกับใบตองกับการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่เด็กเยาวชนสามารถนำหลักธรรมดังกล่าวมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นหนทางนำพาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทั้งของตนเองและของประเทศชาติได้ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงมีหลักธรรม 10 ประการ ที่ทรงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในการพระราชวินิจฉัยแก้ปัญหา เพื่อให้คนไทยได้รับประโยชน์และความสุขโดยไม่แบ่งแยก ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่เยาวชนไทยควรน้อมนำมาปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

รวยได้เพราะสินค้ามือสองจริงหรือไม่

ใครหลายคนก็คงไม่เชื่อว่าในยุคปัจจุบันสินค้ามือสองจะสามารถทำกำไรให้กับเหล่าแม่ค้าออนไลน์ได้เป็นอย่างดี หลายคนที่กำลังเริ่มธุรกิจคงเฝ้าคิดเฝ้าถามกับตัวเองว่าจะขายอะไรดีสินค้ามือหนึ่งที่ต้องทุนพอสมควรกับสินค้ามือสองที่การลงทุนก็ไม่ได้ต่างจากสินค้ามือสักเท่าไหร่ แต่กำไรการขายนั้นแตกต่างกันได้เห็นอย่างชัดเจน

สินค้ามือสองคืออะไร

สินค้ามือสองคือสินค้าที่มีการผ่านการใช้งานมาแล้วแต่สามารถยังใช้งานต่อไปได้อีกมักเป็นสินค้าที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันที่ถูกหลายคนมองข้ามว่าไม่สามารถนำกับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีก สินค้ามือสองที่เห็นกันทั่วไปๆไปก็มักจะเป็น

1.เสื้อผ้ามือสอง

ที่มักจะซื้อมาใช้งานแล้วแต่เบื่อง่ายชอบเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวตามเทรนด์ให้ทันสมัยอยู่บ่อย ๆ

2.รองเท้ามือสอง

สินค้ารองเท้ามือสองที่เห็นนำมาขายกันตามช่องต่าง ๆก็มักจะเป็นรองเท้าแบรนด์ชั้นนำต่างๆที่ซื้อมาใส่แล้วผิดไซต์บ้าง ไม่ค่อยได้ใส่บ้างก็มานำมาโล๊ะขายออกสู่ตลาดสินค้ามือสอง

3.กระเป๋ามือสอง

กระเป๋ามือสองก็สินค้าของส่วนตัวของเราเองอีกต่างหากที่สามารถนำมาขายได้ตามกลุ่มสินค้ามือสองส่วน

ใหญ่ไม่จำเป็นต้องเป็นกระเป๋าแบรนด์ชั้นนำก็ได้กระเป๋าแฟชั่นทั่วไปที่ซื้อมาในราคาปกติก็สามารถนำมาวางขายได้เช่นเดียวกัน

3หัวข้อนี้เป็นเพียงการยกตัวอย่างสินค้าที่ใช้กันอยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวันนะคะเผื่อใครที่คิดว่าข้าวของเครื่องใช้ที่ตัวเองมีอยู่นั่นไม่มีประโยนช์ก็คิดสะใหม่เพราะของไกล้นี่แหละจะเป็นการเริ่มต้นให้คุณได้เรียนรู้การขายของออนไลน์นำไปสู่วงการขายสินค้าทั้งมือหนึ่งและมือสองได้อย่างดี

อยากทำการตลาดด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องเสียเงินจ้างใครมาสอน

1.การหาข้อมูลการเริ่มต้นทำการตลาดจากบล็อกเกอร์หรือเว็บเพจต่าง ๆ

การหาข้อมูลวิธีการทำการตลาดไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินเข้าครอสสารพัดวิธีที่จะทำการตลาดให้ตรงเป้าหมายและประสบความสำเร็จเราสามารถหาวิธีการลงมือทำด้วยตนเองได้ และทำให้มันสำเร็จได้ด้วยตัวเราเองโดยที่ไม่ต้องเสียเงินจ้างใครเลย

2.การเสียเงินจ้างคนมาสอนการตลาดออนไลน์เป็นเพียงแค่การค้า

หัวข้อนี้หมายถึงว่า การที่เราไปจ้างบุคคลที่คอยโพสตามเว็บเพจทั่วไปว่ารับเปิดครอสสอนการทำการตลาดให้ได้ผลภายใน เท่านี้ เท่านั้นวัน เช่นนี้ไม่มีความจำเป็นต่อเราเลยแม้แต่นิดเดียว มันเป็นเพียงการค้าขายหรือช่องทางทำมาหากินอีกหนุ่งช่องทางก็เหมือนกับการที่เราไปประกาศชายสินค้าตามกลุ่มFacebookนั่นล่ะ

3.ประสบการณ์ของตนเองที่เคยผ่านมา

การมีข้อมูลความรู้ติดตัวมาไม่ว่าจะมาจากการทำงานหรือจากข้อมูลของบริษัทที่เคยทำงานมาหรือยังทำงานอยู่ก็ตามการมีประสบการณ์ความรู้มาบ้างสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องไปจ้างใครมาสอนให้เสียโดยใช่เหตุ

4.หากคุณตัดสินใจซื้อครอสไปแล้วจะเป็นเช่นไร

ในสมัยนี้ได้มีการขายครอสธุรกิจออนไลน์ด้วยการสอนและให้เปิดเว็บเพจแต่ต้องเสียเงินค่าบริการในการสอนหลักๆหลายพันเหมือนกันนะ แต่นั่นก็คือเงินที่เราสามารถนำไปทำอย่างอื่นที่ไม่ได้จำเป็นต้องมาซื้อครอสในราคาแพงๆด้วยการเปิดธุรกิจเล็ก ๆครอสในสมัยนี้ก็เริ่มต้นตั่งราคามาสูงเช่นเดียวกัน แล้วลองคิดดูนะคะถ้าเราต้องทำธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นราคาการสอนจะสูงสักเท่าใด ส็เราเอาเงินตรงนั้นไปทำอย่างอื่นดีกว่าใหม เช่นนำเงินไปไว้หมุนในร้านค้าของเรายังจะดีกว่า