5 เหตุผลที่ทำให้ “ของเล่นเด็ก” นั้นมีความสำคัญอย่างมาก

ของเล่นเด็ก

ของเล่นเด็กนั้นเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะมองว่าไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับ เพราะว่า “ของเล่นเด็ก” นั้นหลายคนมองว่าไม่สำคัญ และ หลายคนนั้นเลือกที่จะซื้อ Smart Phone  กันมากกว่าเพราะว่าทำให้เด็กนั้นอยู่กลับที่ได้ และตัวผู้ปกครองนั้นก็สามารถทำอย่างอื่นได้ด้วย แต่นั้นไม่ใช่ความคิดที่ดีนะครับ เพราะว่าการที่หลายคนมองว่า ของเล่นเด็ก นั้นไม่ได้มีความสำคัญนั้นเป็นความคิดที่ผิดนะครับดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงความสำคัญของ “ของเล่นเด็ก” ที่เราอาจจะยังไม่รู้กันนะครับว่า มีความสำคัญอย่างไรบ้าง  

สร้างความสนุก  

อย่างแรกเลยเหตุผลที่สำคัญที่หลายคนนั้นรู้อยู่แล้วนั้นคือ ในเรื่องของ “ความสนุก”  นะครับ ซึ่งความสนุกในการเล่นของเล่นเด็กนั้น อาจจะมีความสนุก หรือ บางคนอาจจะชื่นชอบความสนุกของ Smart Phone มากกว่า ดังนั้นในข้อนี้อาจจะไม่ใช่ข้อที่สำคัญสักเท่าไหร่นะครับ เรามาลองดูข้อต่อไปดีกว่านะครับ ว่าจะมีความสำคัญในด้านอะไรบ้าง  

สร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย  

อีกข้อที่สำคัญที่เรานั้นยังไม่รู้นะครับ ว่าการเล่นของเล่นเด็กนั้นมีความสำคัญ และ มีการสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายด้วยนะครับเพราะว่าของเล่นบางชนิดนั้นสามารถที่จะ พัฒนาการในด้านร่างกายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการหยิบ จับ ของเล่นต่าง ๆ  ทำให้มีการพัฒนาในด้านร่างกายอย่างมากนะครับ  

การสร้างพัฒนาการทางความคิด  

อีกหนึ่งข้อดีของ “ของเล่นเด็ก” นั้นคือในเรื่องของ “การสร้าง และ พัฒนาการทางด้านความคิดนะครับ  เพราะว่าของเล่นเด็กนั้นถูกพัฒนานั้นก็เพื่อพัฒนาการในด้านความคิดต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นั้นจะสามารถสร้างได้จากการเล่นของเล่นเด็ก ที่สามารถจับต้องได้จริง ซึ่งแตกต่างจากการเล่น Smart Phone นะครับ  

การสร้างการรู้จักแบ่งปันผู้อื่น  

อีกหนึ่งเรื่องที่เราอาจจะต้องรู้นั้นคือในเรื่องของ “การรู้จักแบ่งปันผู้อื่นนะครับ” เพราะว่าหลาย ๆ ครั้งที่เราเล่นของเล่นกัน มักจะมีคนอื่นมาเล่นด้วยอย่างแน่นอน ซึ่งเจ้าตัวน้อยของเรานั้นจะต้องรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยเช่นกัน ดังนั้นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องรู้อีกเรื่องที่เราควรรู้ไว้เลยนั้นคือ การสร้างการแบ่งปันผู้อื่นนะครับ  

การสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

อีกหนึ่งการเลือกเล่นของเล่นเด็กนั้นคือ เด็ก ๆ จะได้รับการพัฒนาในด้านของการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะสามารถพบได้ในการเล่นของเล่นเด็กที่มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเช่น ตัวต่อบล็อกไม้ เองก็จะช่วยให้เจ้าตัวน้อยนั้นสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆได้นะครับ  

และนี้เองเป็นเรื่องที่เราควรรู้ และควรเลือกใช้ smart Phone ในการเลี้ยงลูก หรือ เลี้ยงเจ้าตัวน้อยจะดีกว่านะครับ เพราะว่าจะช่วยให้เราได้รับอย่างอื่นได้มากกว่าความสนุกนะครับ เพราะว่าจะได้รับการพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่มากกว่าแค่ความสนุกนะครับ ดังนั้นใครที่พยายามจะเลือกเลี้ยงลูกด้วย Smart Phone  ลองเปลี่ยนมาเลือกใช้การเลี้ยงลูกด้วย ของเล่นเด็ก อาจะจะช่วยได้มากกว่านะครับ ผม