เทคนิคการเลือกใช้บริการขนส่งที่เหมาะสมกับธุรกิจคุร ควรทำอย่างไร

ขนส่งจากจีน

โลกธุรกิจการซื้อสินค้าออนไลน์ในทุกวันนี้เติบโตไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวันฒน์ ตลาดการค้าขายออนไลน์เป็นไปอย่างคึกคัก และการแข่งขันสูงขึ้น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ล้วนต่างมองหาช่องทางการนำเข้าสินค้าราคาประหยัด คุณภาพดี ดีไซน์แปลกใหม่สวยงาม เพื่อดึงดูดผู้ซื้อ นอกจากนั้นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลาย ยังมองหาช่องทางการประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อลดต้นทุน เพิ่มกำไรในการขายของ หนึ่งในนั้นคือการเลือกใช้บริการ ขนส่งจากจีน ไม่ว่าจะเป็นทางรถหรือทางเรือ ซึ่งแต่ละอย่างนั้นก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป 

ซึ่งวิธีการเลือกใช้บริการขนส่งที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้น มีวิธีการดังนี้

หากธุรกิจของท่านเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง สินค้าที่ขายต้องการความรวดเร็ว เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ที่ต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนสไตล์ และรูปแบบใหม่ๆ เพื่อการนำเทรนด์แฟชั่นให้ทันกระแสความนิยม ควรเลือกการขนส่งทางรถ ไม่ว่าจะเป็นรถตู้หรือรถบรรทุก เพราะการขนส่งในลักษณะนี้นั้น เป็นการขนส่งที่ใช้ระยะเวลาน้อย 

เฉลี่ยใช้ระยะเวลาจากประเทศจีนมาถึงประเทศไทยเพียง 5-6 วันเท่านั้น โดยเมื่อสินค้าเดินทางมาถึงประเทศทย สามารถเช้ารับการผ่านพิธีศุลกากรได้เลย จึงเป็นการสะดวกรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า

หากธุรกิจของท่านเป็นธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยของสินค้า และสามารถกำหนดวันรับส่งของไว้ได้อย่างแน่นอน หรือเป็นสินค้าขนาดใหญ่หรือจำนวนมากชิ้น เช่นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ หรือสินค้าที่มีน้ำหนักมาก 

ควรเลือกการขนส่งทางเรือ เพราะการขนส่งในลักษณะนี้นั้น สามารถลดการเสียหายแตกหักของสินค้าได้ดีกว่าการขนส่งทางรถ แม้ว่าระยะเวลาที่ใช้เดินทางจากประเทศจีนเข้ามายังประเทศไทยจะใช้เวลานานกว่า โดยเฉลี่ยประมาณ 15-20 วัน โดยกระบวนการขนส่งสินค้านั้นจะมีขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าการขนส่งสินค้าทางรถ โดยขั้นตอนนั้นจะเริ่มจากการสั่งสินค้าจากเว็บไซต์และจัดส่งมายังโกดังของบริษัทขนส่ง แล้วจึงนำสินค้าจัดแจงลงตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อนำขนส่งทางเรือต่อ หลังจากนั้น เรือจึงเดินทางจากประเทศจีนมายังประเทศไทยและเข้ารับการผ่านพิธีศุลกากร จึงจะสามารถขนส่งสินค้าไปยังโกดังในประเทศไทยเพื่อทำการจัดส่งสินค้าไปยังผู้รับได้ ซึ่งระยะเวลาและขั้นตอนการจัดส่งดังกล่าวนั้นอาจจะเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นในมาตรการระดับการตรวจสอบสินค้าก่อนนำเข้าและส่งออกของทั้งทางประเทศไทยและทางประเทศจีน หรือวันเวลาเปิดปิดของหน่วยงานราชการไทยและจีน

โดยราคาการขนส่งจากจีนนั้น การขนส่งโดยรถจะมีราคาค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการขนส่งทางเรือ แต่หากธุรกิจของท่านเป็นธุรกิจที่ใช้สินค้าเป็นจำนวนมาก ต้องการที่จะลดต้นทุนค่าจัดส่ง สามารถเลือกการจัดส่งสินค้าทางเรือแบบเหมาตู้ได้เช่นกัน เพราะการขนส่งในลักษณะนี้สามารถรับของโดยตรงจากผู้ผลิตในประเทศจีน แล้วส่งตรงมาถึงโกดังของลูกค้าในประเทศไทยในราคาเหมาค่าดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็วง่ายดาย โดยค่าใช้จ่ายนั้นคิดราคาตามขนาดของตู้และประเภทของสินค้า

 

ทั้งนี้บริการขนส่งจากจีนที่ดีนั้นจะมีทีมงานที่มีประสบการณ์ คอยให้คำปรึกษา วางแผนการดำเนินงานในการขนส่งสินค้าที่เหมาะสม ทำให้การขนส่งสินค้าจากจีนนั้นเป็นไปอย่างง่ายดายและปลอดภัยที่สุด